Adatvédelmi irányelvek

Ön és Társaságunk (Soós Zsuzsanna e.v.) között szerződés vagy szerződés előkészítése jön létre. Az (Eu Parlament és Tanács 679/2013 sz. Rendelete (GDPR) alapján ennek jogalapja szerződés, azaz, a 6. cikk (1.bekezdés b) pontja)).

1.Adatekezelő:

Soós Zsuzsanna e.v.

Székhely: 1152 Budapest, Szilas park 7.  2 em. 10. Ajtó

Adószám: 68886695-1-42

a továbbiakban: Adatkezelő, Adatvédelmi tisztviselő: Soós Zsuzsanna e.v.

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR szerint. 

Jelen Ez a Tájékoztató az Adatkezelő: kötelezettségeit és az Ön jogait tartalmazza. Bemutatja, hogy az Adatkezelő milyen műveleteket végez az adataikkal, és esetenként, hogyan továbbítja harmadik személyekhez (címzettekhez) indokolt esetekben harmadik Ön személyes (beleértve az egészségügyi) adatait. Az Ön jogai keretében információval és dokumentumokkal szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő ún. „érintetti” jogairól.

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja az Ön jogait és személyes adatok védelmét s védi az adatbiztonságot. 

Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. A hírlevél feliratkozás önkéntes, elmaradása semmilyen hátránnyal nem jár Önre nézve, esetleg nem értesül az aktuális akciókról.

Összefoglaljuk, hogy az adatkezelő milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra 

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

Az adatkezelés célja: megrendelés és kiszállítás.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól és kötelezettségeiről. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészni, de interneten rendelni nem, mert nem jön létre szerződés.

2.Az ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Soós Zsuzsanna e.v. az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: Soós Zsuzsanna e.v., 1152 Budapest, Szilas park 7.  2 em. 10. Ajtó vagy írjon a hello@cukraszmuhelynyitas.hu e-mail címre.

AdatkezelőFelelősségi körök
Soós Zsuzsanna e.v. 1152 Budapest, Szilas park 7.  2 em. 10. AjtóÖsszes tevékenység

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik, vagy abból bármilyen következtetés vonható le. Abban az esetben, hogyha az oldal Adatkezelő a weboldalon keresztül személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

3. Az adatok

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

● Vezetéknév, keresztnév

● Céges vásárlás esetén cégnév, adószám

● Számlázási és postázási cím

● E-mail cím

● Telefonszám

● Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

Adatkezelés időtartama:

● Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

● Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 3 év

●  Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

Megrendelési adatok szükség esetén egészségügyi adatok (pl. munkavédelem kapcsán, allergiák, egyéb betegségek)

4. Az Adattovábbítás feltételei 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

● Adatfeldolgozás – lásd lentebb

● Jogi képviselet -önálló adatkezelő

● Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek -önálló adatkezelő

● Kézbesítés

● Könyvelés

● Követeléskezelés

● Marketing

● Számlázás 

Adatfeldolgozók

Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő (a Felhasználó által megjelölt szállítási mód alapján) a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-mail címét és telefonszámát – a kiszállítás időpontjának egyeztetése érdekében), továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített) vételárával kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a termék Felhasználó részére történő kézbesítése céljából.

Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók):

●  FOXPOST Zrt. (székhelye: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A, cégjegyzékszáma: 10–10-020309, adószáma: 25034644-2-10), info@foxpost.hu, https://www.foxpost.hu/adatvédelmi nyilatkozat link, ÁSZF link

A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános Szerződési Feltételeit.

5. Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

A tulajdonos, Soós Zsuzsanna e.v. végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

● Könyvelő: Hoffmanné Klemm Szilvia e.v.: 7200 Dombóvár, Csokonai utca 64., Nyilvántartási száma: 43832081 Adószáma: 79078108-1-37 Telefonszáma: +36-30-437-1829 Email címe: hoffmanne72@gmail.com, http://www.dombovarkonyveles.hu/adatvédelmi nyilatkozat link

● Tárhely szolgáltató: Center Webhost Kft.: 1173 Budapest, Borsó utca 12-32., Cégjegyzékszám: 01-09-372139, Adószám: 28746650-1-42, info@cweb.hu – adatvédelmi nyilatkozat link

● Online számlázóprogram: Billingo Technologies Zrt.: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet, Cégjegyzékszám: 01-10-140802, Adószám: 27926309-2-41, hello@billingo.hu, https://www.billingo.hu/adatvédelmi nyilatkozat link, ÁSZF link

●  Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.

● Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.

● Hotjar Ltd: Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141 Malta, a Hotjar által kínált termékek, funkciók használata – adatkezelési szabályzat és ászf.

● MailerLite Limited: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland, a Mailerlite által kínált termékek, funkciók használata – adatkezelési szabályzat és ászf.

● Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

6. Érintetti jogok és jogérvényesítés

6/a Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

Soós Zsuzsanna e.v. internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

6/b Általános érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek

Mivel a kapcsolat szerződésen és törvényi kötelezettségen alapul, törlésre csak kivételes esetben van kerül sor. E körben kérje az adatvédelmi tisztviselőnk tájékoztatását-

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint felhasználó az Info. tv. alapján tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

– a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

– a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; – törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a felhasználó a Szolgáltató által meghozott döntésével nem ért egyet, valamint, ha a Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A felhasználó továbbá jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Panasz esetén eljáró hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa 5

www.naih.hu

A hatóság mellett közvetlenül a Fővárosi vagy a lakóhelye szerinti bírósághoz is fordulhat.

12. Kártérítés

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7. Záró rendelkezések

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapon látható és található információk (szöveg, kép, videó és más tartalom) kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A Honlap tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól, illetve a Honlapról származó információk, cikkek árusítása, nyilvánosságra hozatala, másolása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése, terjesztése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági vagy egyéb jogi úton is érvényesítjük.

Cookie-k (sütik) kezelése

A Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.

Fogalmak

● Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

● Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés

● Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele

● Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

● ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek

● Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

● Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e

● Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

● Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

● Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, https://cukraszmuhelynyitas.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói

● Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

● Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)

● Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására

● Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre

● Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ, amelyből következtetés vonható le az érintett résére, közvetetetten vagy közvetlenül

● Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, a weboldalon és az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások

● Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, Soós Zsuzsanna e.v. és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai