JOGI NYILATKOZAT

A cukraszmuhelynyitas.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a cukraszmuhelynyitas.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (sokszorosítása), bármely más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a weboldalról ingyenesen letölthető Cukrászműhely munkafüzet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál a 311174000-20220214-1438-002576 érkeztető számon került regisztrálásra.

A cukraszmuhelynyitas.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni kizárólag írásos hozzájárulás esetén lehetséges.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire.

Tilos a cukraszmuhelynyitas.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek másolása vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a cukraszmuhelynyitas.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A cukraszmuhelynyitas.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. 

A Felhasználó a weboldal használatával tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege szavanként nettó 5.000,-Ft.

A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.